nimi musi 7 3/6
πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩

nimi musi 8 3/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩

musi nimi 9 3/6 

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩

musi nimi 10 5/6 

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩

musi nimi 11 2/6 

β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩

Follow

musi nimi 12 2/6 

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩

tilde.town/~dustin/wordle-toki

Β· Β· Web Β· 1 Β· 0 Β· 0

musi nimi 14 3/6 

β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩

tilde.town/~dustin/wordle-toki

musi nimi 15 3/6 

⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩

tilde.town/~dustin/wordle-toki

Sign in to participate in the conversation
toki.social

toki! ni li kulupu pi toki pona lon ilo Masoton. o kama!