Follow

sitelen toki "Qwerpline" ni li kama tan pona mani pi kulupu esun "kala ma kalama pakala". tomo moku ni li pali e moku tan telo suli, li ken ala weka e kalama pali. "kala ma kalama pakala": moku pona li kama a!

Sign in to participate in the conversation
toki.social

toki! ni li kulupu pi toki pona lon ilo Masoton. o kama!