mi wile pana e sitelen "sitelen pona" tawa ijo ni...

RT @_xexxa_@twitter.com

SerenityOS reached 20,000+ glyphs in our fonts today thanks to our 26 contributors! 🎉 Full coverage of Avestan, Basic Latin, Braille Patterns, Buhid, Carian, Chakma, Cherokee, Chorasmian, Cypriot Syllabary, Cypro-Minoan, Cyrillic, Deseret, Elbasan, Elymaic, Glagolitic,

🐦🔗: twitter.com/_xexxa_/status/151

jan pali: "pali ni li wile e mani Meseta 100. sina ken ala ken pana e mani?"
jan Alisa: "ken."
jan pali: "pona a! o jo e lipu jan. o awen e ona lon tenpo ale."

Show thread

jan pali: "sina wile ala wile jo e lipu jan?"
jan Alisa: "wile."
jan pali: "mi wile sona e ijo ni tan nasin. sina pali ala pali e ijo ni: ona li ike tawa nasin lawa?"
jan Alisa: "pali ala."
jan pali: "sina jo ala jo e ike sijelo ni: ona li ken tawa jan ante?"
jan Alisa: "jo ala."

Show thread

jan utala: "sina jo ala jo e lipu jan?"
jan Alisa: "jo ala."
jan utala: "sina wile jo e lipu jan. o tawa ala. sina tawa la, mi utala!"

Show thread

jan pali: "o kama pona tawa tomo pi tomo tawa mun pi mun Pama. tomo tawa ale li tawa ma tomo Pasejo. ona li ma tomo lawa pi mun Motawija."

Show thread

jan esun: "ni li lipu pi ken tawa. sina kama jo e ona tan mi ala. sina sona ala sona e ni?"

Show thread

"mi wile kama jo e ijo pi sona len."

#1: "mi esun ala e ona. o weka."
#2: "o pini. mi esun ala e ijo ike."
#3: "a... sina wile ala pini. o jo e ona."

Show thread

jan #3 pi ma tomo Sijon: "mi alasa e soweli toki lon ma anpa pi monsuta Metusa. mi esun e ona tawa jan esun lon ma tomo Pasejo. mi kama jo e mani mute tan ni a!"

Show thread

jan ante pi ma tomo Sijon: "tenpo pini la, jan Talon li lon ni. ona li tawa nasin seli, li wile moli e monsuta Metusa. mi lukin ala e ona lon tenpo ni. soweli li lon poka ona. soweli ni li ken toki a! ona li jo e poki misikeke."

Show thread

jan pi ma tomo Sijon: "o kama pona tawa ma tomo Sijon. ni li ma tomo pi esun mute nanpa wan lon mun Pama... lon tenpo pini. nasin pi tenpo ni la, esun lili li lon."

Show thread
Show older
toki.social

toki! ni li kulupu pi toki pona lon ilo Masoton. o kama!