Follow

tenpo pana pi mun wan taso li lon. sina wile pana musi lon suno pi toki pona la o pana lon tenpo ni!
suno.pona.la/conferences/2022/

· · Web · 2 · 4 · 9

there's only one month left to submit a proposal. if you want to perform or present at toki pona day, submit a proposal right now!
suno.pona.la/conferences/2022/

Sign in to participate in the conversation
toki.social

toki! ni li kulupu pi toki pona lon ilo Masoton. o kama!